Warunki sprawnej pracy zespołowej

Ikona obiektów Cele lekcji
Poznasz podstawowe warunki, które powinny być spełnione, aby praca zespołowa w pełni realizowała tkwiące w niej możliwości. Po zapoznaniu się z nimi zapraszam do sprawdzenia ile udało Ci się zapamiętać.

Ikona obiektu Zastanów się
Zanim przejdziesz do następnego etapu pomyśl przez chwilę jak według Ciebie powinna wyglądać idealna praca zespołowa. Wymień cechy wzajemnej współpracy.