Sprawdź się

Zadanie prawda/fałsz
Oceń poprawność poniższych stwierdzeń, zaznaczając jedną z opcji: prawda lub fałsz.


Idealny zespół powinien odizolować się od świata i działać tylko wykorzystując umiejętności swoich członków.

Prawda Fałsz


Warto opierać pracę zespołową na danych i faktach naukowych.

Prawda Fałsz


Każdy członek grupy ma poczucie wewnętrzne co mu wolno a czego nie, szkoda czasu na dyskusje i spory na ten temat.

Prawda Fałsz


Dobra grupa to grupa skupiona wokół jednostki wybitnej, lidera, pod którą to osobę skierowane są wszystkie jej działania.

Prawda Fałsz


Sposób dyskusji czy też podejmowania decyzji przekazuje nam cenne informacje o jakości pracy grupy.

Prawda Fałsz