Aktywne słuchanie

Ikona obiektów Cele lekcji
Kolejną umiejętnością usprawniającą proces komunikacji jest aktywne słuchanie. Aktywne słuchanie przynosi dwie podstawowe korzyści. Po pierwsze uzyskujemy potrzebne nam informacje o potrzebach i preferencjach naszych rozmówców, a po drugie nawiązujemy i utrzymujemy więzi z innymi ludźmi – słuchając okazujemy im zainteresowanie i zrozumienie. Z tej lekcji dowiesz się jak zachowuje się uważny słuchacz, jakich używa skutecznych  werbalnych instrumentów komunikacyjnych oraz jakie są przeszkody uważnego słuchania.