Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu

Ikona obiektów Kurs

Witaj w kursie:

 

"Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu"

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane doskonaleniem swoich kompetencji osobistych. Zdobyte informacje wykorzystasz zarówno w kontaktach zawodowych jak i osobistych.

Kurs zawiera 9 lekcji. Schemat poszczególnych lekcji jest następujący: najpierw teoria wprowadzająca w zagadnienie (materiały do poczytania wraz ze wskazaniem literatury), następnie część sprawdzająca wiadomości z wykorzystaniem testów, quizów. W ramach niektórych lekcji znajdziesz również kwestionariusze diagnozujące Twój poziom wybranych kompetencji. Do każdego wypełnionego testu sprawdzającego i kwestionariusza uzyskasz komentarz do swoich wyników.

Gorąco zachęcam do aktywnego udziału!

 

Hanna Dolna

Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Współautorzy kursu: Sebastian Dymek, Tomasz Poboży.

Kurs został przygotowany w ramach pracy zaliczeniowej z przedmiotu Umiejętności interpersonalne przez studentów II roku Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK i V roku Informatyki na UMK.