Warunki konstruktywnego wydawania poleceń

Ikona obiektów Materiały do czytania
Wydawanie poleceń wiąże się z zależnością i podrzędnością służbową osób. Przy formułowaniu poleceń warto kierować się następującymi zasadami:
  1. Pamiętaj o partnerstwie - fakt, że drugi człowiek wykonuje Twoje polecenia jest wynikiem kontraktu i niczego więcej. Pracownik też ma swoje prawa i należy je respektować.
  2. Masz prawo do wydawania poleceń – niektórzy szefowie mają problem z wydawaniem poleceń służbowych i uznaniem prawa do samodzielnych decyzji.


Poprawne polecenie powinno zawierać następujące elementy:
  1. Kto wydaje polecenie?
  2. Komu?
  3. Czego konkretnie dotyczy polecenie?
  4. W jakim terminie ma być wykonane?


Przykład

Element polecenia

Konstruktywne polecenie

Niekonstruktywne polecenie

1. Proszę...
Chcę...
Należy...
Trzeba... (kto zleca?)
2. ..., aby pani (brak wskazania osoby, która ma wykonać zadanie)
3. przygotowała sprawozdanie ze sprzedaży za drugi kwartał tego roku według rozbicia asortymentowego przygotować sprawozdanie ze sprzedaży (mała precyzja, co konkretnie ma być wykonane?)
4. do jutra, do 12-stej. (brak terminu wykonania)