Definicja umiejętności interpersonalnych

Ikona obiektów Materiały do czytania

Umiejętności interpersonalne, to umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi w celu:

 • osiągnięcia oczekiwanej skuteczności (podejście związane z potrzebą władzy i statusu)
 • inicjowania i podtrzymania pozytywnych relacji z innymi ludźmi (podejście związane z potrzebą aprobaty i akceptacji)


Umiejętności interpersonalne należą do grupy kompetencji miękkich, psychospołecznych. Bywają niejednokrotnie niewymierne i trudne do precyzyjnego oszacowania. Niemniej jednak są kluczowym elementem kompetencji zawodowych, które pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną.


Kluczowe umiejętności interpersonalne, to umiejętności:

 • nawiązywania kontaktu z innymi,
 • komunikacyjne: umiejętności uważnego słuchania, nadawania, przemawiania,
 • zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym,
 • negocjacyjne,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • pracy zespołowej,
 • zachowań asertywnych,
 • wywierania wpływu,
 • delegowania uprawnień,
 • adaptacji społecznej.

Sam fakt przyswojenia sobie umiejętności interpersonalnych nie jest warunkiem wystarczającym do bycia sprawnym interpersonalnie. Nieodzowne jest posiadanie wiedzy społecznej umożliwiającej dokonanie analizy sytuacji i zastosowanie adekwatnej strategii postępowania oraz odpowiedniej postawy interpersonalnej nacechowanej pozytywnym nastawieniem do innych i do siebie.