Wymiary pracy zespołowej

Ikona obiektów Materiały do czytania

 

Na ogół mamy tendencję do poświęcania całej uwagi na wykonanie zadania, a pomijamy dwa pozostałe wymiary sukcesu. Mają one kluczowe znaczenie dla skuteczności pracy i funkcjonowania zespołu oraz usprawniania własnego działania. Poniżej znajdują się pytania przydatne do zdiagnozowania każdego z powyższych wymiarów pracy zespołu.

 

Rezultat

 • Czy zadanie zostało wykonane?
 • Czy postawione cele zostały osiągnięte?
 • Czy rezultat był wysokiej jakości?
 • Czy rezultat został osiągnięty w zaplanowanym czasie?
 • Czy rezultat spełnił oczekiwania klienta?

Proces

 • W jaki sposób praca została przydzielona członkom zespołu?
 • Jak wyglądało kierowanie wykonywaniem prac?
 • W jaki sposób praca była monitorowana i oceniana?
 • Czy proces był jasny i logiczny?
 • Czy proces był odpowiedni do zadania?

Relacje

 • W jaki sposób ludzie odnosili się do siebie nawzajem?
 • Co ludzie sądzą na temat swojego zaangażowania i wkładu?
 • Czy członkowie zespołu czuli się wspierani przez innych?
 • Czy mieli do siebie zaufanie?
 • Czy czuli się doceniani?