Analiza jakości pracy zespołowej

Ikona obiektu Zastanów się

Poniższy kwestionariusz służy do zdiagnozowania jakości pracy Twojego zespołu. Oceń funkcjonowanie Twojego zespołu w poszczególnych obszarach przypisując im wartość od 1 do 6, gdzie 1 oznacza całkowity brak, zaś 6 – postulat w pełni realizowany.


Rezultaty

Stopień realizacji zadań 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Jakość rezultatu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Terminowość rezultatów 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Zadowolenie klientów 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


Proces

Precyzja przydziału zdań 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Kierowanie zespołem 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Monitorowanie pracy 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Ocenianie pracy 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Jasność i logiczność procesu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Adekwatność procesu do zadań 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


Relacje

Sposób odnoszenia się do siebie 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Zaangażowanie i indywidualny wkład 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Poziom wsparcia ze strony innych 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Poziom zaufania 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Poczucie docenienia przez innych 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6