Umiejętności interpersonalne

Ikona obiektu Zastanów się
Karta oceny swojego sposobu odnoszenia się do innych

 

Poniżej znajduje się lista zachowań, charakterystycznych dla sprawnie funkcjonujących relacji międzyludzkich. Oszacuj te zachowania u siebie, posługując się podaną skalą.

 

1. Zdolność do słuchania innych ze zrozumieniem:
Zupełnie niezdolny 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 Całkowicie zdolny


2. Gotowość do rozmawiania z innymi o uczuciach:
Zupełnie niegotów 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 W pełni gotów


3. Świadomość uczuć innych ludzi:

Zupełnie nieświadome 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 Zupełnie świadome


4. Rozumienie, dlaczego robię to, co robię:
Nie rozumiejący 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 Doskonale rozumiejący


5. Tolerancja na konflikty i antagonizmy:

Nie znoszący 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 Tolerujący


6. Zgoda na objawianie uczuć i ciepła między ludźmi:
Niechętny 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 Oczekujący


7. Przyjmowanie cudzych opinii o swoim zachowaniu:
Odrzucający 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 Przyjmujący


8. Gotowość do ufania innym:
Bardzo podejrzliwy 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 Całkowicie ufny


9. Zdolność do wpływania na innych:
Kompletnie niezdolny 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 Całkowicie zdolny


10. Stosunki z rówieśnikami:
Współzawodniczący 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 Współdziałający