Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

miniatura okładki.JPG

Spis treści

Wstęp…………………………………………………………………………. …  

 1. Istota kompetencji interpersonalnych……………………………………
  1. Definicja kompetencji interpersonalnych.......……………………….
  2. Kompetencje interpersonalne a sukces w pracy zawodowej………..
  3. Modele kompetencji interpersonalnych……………………………...
  4. Podstawowe umiejętności interpersonalne…………………………..
  5. Formułowanie celów w relacjach interpersonalnych………………..

Ćwiczenia…………………………………………………………………

 1. Komunikacja interpersonalna…………………………………………….
  1. Pojęcie, rodzaje i znaczenie komunikacji interpersonalnej…………..
  2. Komunikacja niewerbalna……………………………………………
   1. Wprowadzenie………………………………………………..
   2. Funkcje komunikacji niewerbalnej……………………………
   3. Typy przekazów niewerbalnych………………………………
    1. Wygląd fizyczny i pierwsze wrażenie……………………
    2. Mowa ciała……………………………………………….
    3. Czas i przestrzeń…………………………………………
   4. Siła przekazu niewerbalnego..………………………………..

Ćwiczenia………………………………………………………..........

 1. Komunikacja werbalna……………………………………………….
  1. Formy i bariery w komunikowaniu się werbalnym……………

Ćwiczenia……………………………………………………………..

 1. Słuchanie………………..…………………………………….
  1. Zadawanie pytań…………………………………………
  2. Parafrazowanie…………………………………………...
  3. Ośmielanie……………………………………………......
  4. Podsumowywanie…………………………………..........

Ćwiczenia…………………………………………………………

 1. Konstruktywne nadawanie……………………………………
  1. Ogólność/konkretność komunikatu werbalnego…………
  2. Wydawanie poleceń………………………………………
  3. Udzielanie informacji zwrotnej…………………………..
  4. Korygowanie zachowań………………………………….
  5. Konfrontowanie opinii……………………………………

Ćwiczenia…………………………………………………………

 1. Rozwój kompetencji interpersonalnych…………………………………..
  1. Uwarunkowania kompetencji interpersonalnych…………………….
  2. Samoświadomość…………………………………………………….
  3. Postawy interpersonalne……………………………………………...
  4. Trening umiejętności interpersonalnych…..………………………… Ćwiczenia……………………………………………………………

Literatura………………………………………………………………………….

Spis ćwiczeń………………………………………………………………………

 

  4

  6

  8

10

11

14

18

48

48

49

49

52

53

54

55

57

60

62

76

76

81

90

91

93

94

95

97

110

110

112114

117

120

122

140

140

140

142

145

147

160

163

Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone