Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Zajęcia dydaktyczne

 • 2022/2023: komunikacja i negocjacje (ćwstudia podyplomowe EMBA)

 • 2021/2022: jak w roku 2020/2021 + negocjacje w logistyce (w - II rok II stopnia, studia stacjonarne zarządzanie - logistyka biznesu)

 • 2020/2021: komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego (w, ćw - zarządzanie II rok II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), psychologia pracy (w - zarządzanie II rok II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), psychologia decyzji kadrowych (w - zarządzanie III rok I stopnia, stacjonarne), zarządzanie pracą zespołową (ćw - zarządzanie III rok I stopnia, stacjonarne), umiejętności interpersonalne (ćw - finanse i rachunkowość III rok I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), negocjacje biznesowe (ćw - finanse II rok II stopnia, stacjonarne), psychologia szefa (w - podyplomowe ZZL), komunikacja i negocjacje w stosunkach pracy (ćw - podyplomowe ZZL), kultury organizacyjne (w - ekonomia III rok I stopnia, stacjonarne), negocjacje (ćw - podyplomowe EMBA), asertywność menedżera (w - ogólnouczelniane, niestacjoanerne), negocjacje i asertywność w biznesie (ćw _ III rok I stopnia logistyka, stacjonarne), umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym (w - studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych), https://moodle.umk.pl/WNEiZ 

 • 2019/2020: komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego (w, ćw - zarządzanie II rok II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), psychologia pracy (w - zarządzanie II rok II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), psychologia decyzji kadrowych (w - zarządzanie III rok I stopnia, stacjonarne), zarządzanie pracą zespołową (ćw - zarządzanie III rok I stopnia, stacjonarne), umiejętności interpersonalne (ćw - finanse i rachunkowość III rok I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), negocjacje biznesowe (ćw - finanse II rok II stopnia, stacjonarne), psychologia szefa (w - podyplomowe ZZL), komunikacja i negocjacje w stosunkach pracy (ćw - podyplomowe ZZL), zarządzanie własną karierą (ćw - ogólnouczelniane) - współprowadzenie, kultury organizacyjne (w - ekonomia III rok I stopnia, stacjonarne), negocjacje (ćw - podyplomowe EMBA), asertywność menedżera (w - ogólnouczelniane, niestacjonarne),  https://moodle.umk.pl/WNEiZ 

 • 2018/2019: komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego (w, ćw - zarządzanie II rok II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), psychologia pracy (w - zarządzanie II rok II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), psychologia decyzji kadrowych (w - zarządzanie III rok I stopnia, stacjonarne), zarządzanie pracą zespołową (ćw - zarządzanie III rok I stopnia, stacjonarne), umiejętności interpersonalne (ćw - finanse i rachunkowość III rok I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), negocjacje biznesowe (ćw - finanse II rok II stopnia, stacjonarne), psychologia szefa (w - podyplomowe ZZL), komunikacja i negocjacje w stosunkach pracy (ćw - podyplomowe ZZL), zarządzanie własną karierą (ćw - ogólnouczelniane) - współprowadzenie, warsztaty nauczyciela akademickiego (ćw - doktoranckie I rok), kultury organizacyjne (w - ekonomia III rok I stopnia, stacjonarne), negocjacje (ćw - podyplomowe EMBA), umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym (ćw - podyplomowe Audyt finansów publicznych); https://moodle.umk.pl/WNEiZ 

 • 2017/2018: komunikacja interpersonalna (warsztat w zakresie szkolenia kompetencji miękkich w ramach projektu "KLUCZ"), komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego (w, ćw), psychologia pracy (w), zarządzanie pracą zespołową (ćw), umiejętności interpersonalne (ćw), negocjacje biznesowe (ćw), psychologia szefa (w), komunikacja i negocjacje w stosunkach pracy (ćw), zarządzanie własną karierą (ćw) - współprowadzenie, warsztaty nauczyciela akademickiego (ćw), kultury organizacyjne (w), umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym(ćw); https://moodle.umk.pl/WNEiZ 

 • 2016/2017: komunikacja interpersonalna (warsztat w zakresie szkolenia kompetencji miękkich w ramach projektu "KLUCZ"), komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego (w, ćw), psychologia pracy (w), zarządzanie pracą zespołową (ćw), umiejętności interpersonalne (ćw), podstawy psychologii (w), negocjacje biznesowe (ćw), psychologia w praktyce biznesu turystycznego i sportowego (w, ćw), psychologia szefa (w), komunikacja i negocjacje w stosunkach pracy (ćw), zarządzanie własną karierą (ćw) - współprowadzenie, umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym (ćw), warsztaty nauczyciela akademickiego (ćw); https://moodle.umk.pl/WNEiZ 

 • 2015/2016: komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego (w, ćw), psychologia pracy (w), budowanie zespołu (ćw), umiejętności interpersonalne (ćw), podstawy psychologii (w), negocjacje biznesowe (ćw), psychologia w praktyce biznesu turystycznego i sportowego (w, ćw), psychologia szefa (w), komunikacja i negocjacje w stosunkach pracy (ćw), zarządzanie własną karierą (ćw) - współprowadzenie, umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym (ćw); https://moodle.umk.pl/WNEiZ 

 • 2014/2015: komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego (w, ćw), psychologia pracy (w), negocjacje biznesowe (w, ćw), umiejętności interpersonalne (ćw), podstawy zachowań społecznych (w), komunikacja i negocjacje w stosunkach pracy (ćw), elementy psychologii pracy (w); https://moodle.umk.pl/WNEiZ 

 • 2013/2014: komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego (w, ćw), psychologia pracy (w), negocjacje biznesowe (w, ćw), budowanie zespołu (ćw), umiejętności interpersonalne (ćw); https://moodle.umk.pl/WNEiZ 

 • 2012/2013: komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego (w, ćw), psychologia pracy (w), podstawy zachowań społecznych (w), negocjacje biznesowe (w, ćw), budowanie zespołu (ćw), umiejętności interpersonalne (ćw); https://moodle.umk.pl/WNEiZ 

 • 2011/2012: komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego (w, ćw), psychologia pracy (w), podstawy zachowań społecznych (w), negocjacje biznesowe (w, ćw), budowanie zespołu (ćw), umiejętności interpersonalne (ćw); https://moodle.umk.pl/WNEiZ 
 • 2010/2011: komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego (w, ćw), psychologia pracy (w), podstawy zachowań społecznych (w), negocjacje biznesowe (w, ćw), negocjacje w biznesie międzynarodowym (w, ćw), psychologia (w); https://moodle.umk.pl/WNEiZ 

 • 2009/2010  umiejętności interpersonalne (ćw), umiejętności interpersonalne w zarządzaniu (ćw), negocjacje biznesowe (ćw), psychologia pracy (w), negocjacje w stosunkach pracy (ćw), psychologia (w);  https://moodle.umk.pl/WNEiZ 

 • 2008/2009:  umiejętności interpersonalne (ćw), umiejętności interpersonalne w zarządzaniu (ćw), psychologia pracy (w), negocjacje biznesowe (ćw), psychologia podejmowania decyzji i realizacji zmiany (w+ćw), negocjacje w stosunkach pracy (w+ćw);

 • 2007/2008:  umiejętności interpersonalne w zarządzaniu (ćw), psychologia pracy (w), psychologia ekonomiczna (w), psychologia (w+projekt), negocjacje w stosunkach pracy (w+ćw), psychologia podejmowania decyzji i realizacji zmiany (w+ćw);

 • 2006/2007umiejętności interpersonalne w zarządzaniu (ćw), psychologia pracy (w), psychologia ekonomiczna (w), psychologia (w+projekt), negocjacje w stosunkach pracy (w+ćw), psychologia podejmowania decyzji i realizacji zmiany (w+ćw);

 • 2005/2006: umiejętności interpersonalne w zarządzaniu (ćw), psychologia pracy (w), psychologia ekonomiczna (w), psychologia (w+projekt), negocjacje w stosunkach pracy (w+ćw);

   

                                                                 

 

Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone