Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Warsztat asertywności dla nauczycieli SPNJO UMK

Z inicjatywy kierownictwa Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK odbyły się dwie edycje (czerwiec i wrzesień 2018) warsztatu psychoedukacyjnego w zakresie doskonalenia kompetencji interpersonalnych przydatnych w kontakcie ze studentami.

Cele warsztatu:

 • wzmocnienie osobistej siły wywierania wpływu w relacjach interpersonalnych poprzez poznanie podstawowych procedur asertywnych,
 • zdefiniowanie zasad pracy z grupą oraz zbioru dostępnych w codziennej praktyce akademickiej nagród i kar.

Program warsztatu:

 • wprowadzenie do zajęć,
 • diagnoza struktury osobowości według Analizy Transakcyjnej, identyfikacja swoich mocnych i słabych stron w zakresie zachowań asertywnych,
 • exposé nauczyciela/trenera, ustalenie zasad pracy z grupą,
 • asertywne komunikowanie się: aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej (krytyki i pochwały),
 • reagowanie na prośby, odpieranie presji,
 • reagowanie na niekonstruktywne krytyki i pochwały, radzenie sobie z manipulacją,
 • korygowanie niepożądanych zachowań,
 • podsumowanie zajęć: moje korzyści i obszary niedosytu.

Forma zajęć: 

 • 3 sesje po 4 godziny lekcyjne każda (12 godz. lekcyjnych),
 • liczba uczestników nie może przekraczać 12 osób,
 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników, wymagające osobistego zaangażowania uczestników,
 • w ramach zajęć wykorzystujemy platformę Moodle, kurs przygotowany dla doktorantów WNEiZ pn. Warsztaty nauczyciela akademickiego,
 • przed pierwszymi zajęciami uczestnicy wykonują test diagnozujący strukturę osobowości według Analizy Transakcyjnej
 • uczestnicy otrzymują niezbędne materiały,
 • uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia kursu przy pełnym uczestnictwie w zajęciach.

Możliwa realizacja warsztatu dla innych jednostek naszej uczelni.

 

Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone