Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

 

Dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 

 

 


 

                                   Polskie

 

Towarzystwo

 

Ekonomiczne

 

                                                                      

 

Pełnione funkcje oraz formy aktywności

 

Członek od 1988 r. 

 

Przewodniczący Koła Uczelnianego przy UMK w latach 2001−2007

 

 

 

Organizacja wykładów otwartych:

 

1. prof. Andrzej Sławiński (SGH w Warszawie, doradca prezesa NBP, przewodniczący Rady Naukowej PTE) przedstawił wykład pt.: „Wpływ sytuacji w gospodarce i bilansie płatniczym na kurs walutowy i stopy procentowe”, który odbył się 5 czerwca 2002 r.;

 

2. prof. Barbara Polszakiewicz (UMK): „Polityka stabilizacyjna w Polsce” 19 marca 2003 r.;

 

3. prof. Henri Dunajewski (Uniwersytet w Marsylii): „Rynek pracy a wzrost gospodarczy we Francji” 13 maja 2003 r. (PTE – współorganizator);

 

5. prof. Zofia Dach (Akademia Ekonomiczna w Krakowie): „Rynek pracy w Polsce” 22 maja 2003 r.;

 

6. dr Aleksander Jakimowicz (UMK):  „Teoria  chaosu w ekonomii” 6 listopada 2003 r.;

 

7. prof. Zenon Wiśniewski (UMK): „Co  dalej z  bezrobociem w  Polsce ?”   11 grudnia 2003 r.;

 

8. dr Jerzy Boehlke (UMK): „Czy Unia Europejska dogoni USA ?” 19 maja 2004 r.

 

9. dr Aleksander Jakimowicz (UMK):  „Od Keynesa do teorii chaosu” 20 stycznia 2005 r.

 

10. prof. Tadeusz Kowalik (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie): „Sprawiedliwość społeczna a porządek światowy” – 13 kwietnia 2005 r.

 

11. dr Andrzej Anszperger: „Turystyka w Polsce i na świecie” – 7 grudnia 2005 r.

 

Organizacja seminariów studenckich:

 

Pierwsze Studenckie Seminarium Ekonomiczne, zorganizowane 25 marca 2004 r., obejmowało następujące zagadnienia: Instrumenty pochodne: przygotowała Monika Kuklińska; Fundusze inwestycyjne: Marcin Gutowski; Negocjacje w biznesie: Justyna Kozłowska; Umiejętności interpersonalne: Jowita Krasowska.

 

Drugie Studenckie Seminarium Ekonomiczne – 29 kwietnia 2004 r.: Handel zagraniczny Polski: Emilia Nowak; Konkurencyjność na rynku pracy: Jowita Krasowska; Planowanie kariery (warsztaty): Jowita Krasowska i Agnieszka Krajetzka.

 

Trzecie Studenckie Seminarium Ekonomiczne – 8 grudnia 2004 r.: Metody pomiaru gospodarki nieoficjalnej: mgr Elżbieta Rogalska; Raje podatkowe a unikanie opodatkowania: Agnieszka Komorowska i Karolina Królak; Ludzie sercem i duszą przedsiębiorstwa: Jowita Krasowska.

 

Czwarte Studenckie Seminarium Ekonomiczne – 18 maja 2005 r.: Pranie brudnych pieniędzy w Polsce. Przykłady procederu i metody przeciwdziałania: mgr Elżbieta Rogalska; Badania marketingowe: Jowita Krasowska; Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na polską gospodarkę: Karolina Długołęcka.

 

Piąte Studenckie Seminarium Ekonomiczne – 23 listopada 2005 r.: Co i jak z Sokratesem?: Hanna Leniec; Dlaczego warto studiować za granicą – wspomnienia ze stypendium Sokratesa w Hamburgu: Emilia Nowak; Stypendia zagraniczne dla młodych pracowników nauki: dr M. Bochenek.

 

Szóste Studenckie Seminarium Ekonomiczne – 18 maja 2006 r.: Sukcesy i wpadki rekinów biznesu: Emilia Nowak; Szukam pracy w krajach Unii Europejskiej: Joanna Czyż i Alicja Czapiewska; Skutki polityki korporacji międzynarodowych: Paweł Umiński.

 

Organizacja i prowadzenie (wspólnie ze studentką V roku WNEiZ Moniką Kuklińską) Jubileuszowego Seminarium poświęconego 45-tej rocznicy utworzenia Koła Miejskiego PTE w Toruniu, które odbyło się 25 listopada 2004 r.:

 

    Program seminarium obejmował:

 

wystąpienie Prezesa Oddziału PTE w Toruniu mgra Tadeusza Kordusa.

 

przemówienie Sekretarza Generalnego PTE dra Jana Kruszewskiego.

 

historia toruńskiego Oddziału PTE pt. „45 lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Toruniu (1959–2004)” dr M. Bochenek.

 

wykład okolicznościowy pt. „Polityka fiskalna w Unii Europejskiej” – prof. dr hab. Jan Głuchowski.

 

• dyskusja.

 

 

 

Pomoc przy organizacji seminarium z okazji 50-tej rocznicy Oddziału PTE w Toruniu, które odbyło się 16 grudnia 2009 r.:

 

    Program seminarium:

 

• otwarcie seminarium przez Prezesa Oddziału PTE w Toruniu dra Adama Balcerzaka.

 

 przemówienia okolicznościowe.

 

„50 lat Oddziału PTE w Toruniu” dr hab. M. Bochenek.

 

• prezentacja książki jubileuszowej pt. Aktywność regulacyjna rządu a potencjał rozwojowy gospodarki, wydanej przez Oddziału PTE w Toruniu dr Michał Moszyński (wiceprezes Oddziału PTE w Toruniu).

 

• prezentacja książki M. Bochenka pt. Władysław Marian Zawadzki i jego dzieło, PTE, Warszawa 2009 dr Ewa Zysnarska.

 

wykład okolicznościowy pt. „Kilka refleksji na temat raportu rządu RP Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” – dr Jerzy Boehlke (prodziekan WNEiZ UMK ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą).

 

 

 

Członek Zarządu Oddziału w Toruniu w latach 2001−2005.

Prezes Zarządu Oddziału w Toruniu oraz członek Zarządu Krajowego w latach 2005−2006.

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału w Toruniu w latach 2007−2010.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału w Toruniu od 2010 r.

Członek Rady Naukowej od 2010 r.

 

 

 

Wyróżnienie:

 

Złota Odznaka Honorowa PTE nadana 9 grudnia 2004 r. przez Zarząd Krajowy.

 

 

 

logo.gif

                                 Towarzystwo Naukowe

 

 w Toruniu

 

    

 

          ROK ZAŁOŻENIA 1875                                                                                                    

 

Pełnione funkcje oraz formy aktywności

 

Członek zwyczajny od 22 marca 2004 r. 

 

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej od 15 grudnia 2004 r. do 18 marca 2014 r.

 

 

 

Organizacja wykładów otwartych:

 

1. prof. Tadeusz Kowalik (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie): „SOLIDARNOŚĆ a transformacja polska” – 13 kwietnia 2005 r.

 

2. prof. Barbara Polszakiewicz (UMK) i dr Jerzy Boehlke (UMK): „Ład instytucjonalny w gospodarce” 9 stycznia 2007 r.

 

3. prof. Kazimierz Łaski z Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche: „Mity i rzeczywistość w polityce gospodarczej i nauczaniu ekonomii” (współorganizator WNEiZ UMK) – 26 października 2009 r.

 

4. prof. Tadeusz Kowalik (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie): „Blaski i cienie polskiej transformacji” (współorganizator WNEiZ UMK w ramach Festiwalu Ekonomisty) – 8 grudnia 2009 r.

 

 

 

Członek Wydziału IV Nauk Prawnych, Społecznych i Ekonomicznych od 20 lutego 2006 r.

 

Członek Zarządu od 21 lutego 2007 r.

 

Skarbnik TNT od 21 lutego 2007 r. do 2 marca 2015 r.

 

Przewodniczący Wydziału VI Ekonomii i Biznesu od 19 marca 2014 r.

 

 

 

Organizacja wykładów otwartych:

 

1. dr Dorota Żuchowska z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu: „Kurs walutowy w niestabilnym otoczeniu – wyzwania i dylematy” – 19 marca 2014 r.

 

2. prof. Andrzej Zybertowicz (UMK): „Pogoń za rentą polityczną: peryferyjna czy strukturalna patologia polskiej transformacji?” – 13 maja 2014 r.

 

3. prof. Wojciech Kosiedowski (UMK):

 

4. prof. Stanisław Kaczmarczyk (UMK): „Moje spojrzenie na marketing” – 27 kwietnia 2015 r.

 

Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone