Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Curriculum Vitae

 

DANE PERSONALNE

Nazwisko          Bochenek

Imiona              Mirosław  Walerian

Adres służbowy:       Katedra Ekonomii

                           Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

     ul. J. Gagarina 13 A 

                                  87−100 Toruń

                          tel.: 56 / 611 48 96, 

                          e-mail: bochenek@econ.uni.torun.pl

Data i miejsce urodzenia:  27 kwietnia 1961 r., Kamienna Góra woj. dolnośląskie

Stan cywilny: żonaty (od 1985 r.) żona Renata

                  dzieci: Arkadiusz, Marcin i Michał

 

WYKSZTAŁCENIE

Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze

Liceum Zawodowe nr 2 przy Zespole Szkół Ekonomicznych  im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu

Akademia Ekonomiczna (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie Wydział Ekonomiki Obrotu (ocena: bardzo dobry)

Studium Doskonalenia Dydaktyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

 

STOPNIE NAUKOWE

Doktorat:    Akademia Ekonomiczna (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie Wydział Ekonomii (obrona z wyróżnieniem) promotor: prof. dr hab. Zofia Dach 1998 r.

Habilitacja:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2009 r.

 

ZATRUDNIENIE

Akademia Rolnicza w Szczecinie Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Katedra Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych:

- asystent stażysta - 01. 09. 1988 r. − 31. 08. 1989 r.

- asystent - 01. 09. 1989 r. − 30. 06. 1998 r.

- adiunkt - 01. 07. 1998 r. – 30. 09. 2011 r.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii  od  1999 r.

- adiunkt - 1. 09. 1999 r. – 30. 09. 2011 r.

- profesor nadzwyczajny UMK – od 01. 10. 2011 r.

 

STAŻE I STUDIA ZAGRANICZNE

Seminarium „Ökonomie und moderne Landmaschinen” w Rendsburgu i Futterkampie 29. 10. − 23. 11. 1990 r.) zorganizowane i sfinansowane przez Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.

Seminarium „Ekonomika pieriechodnogo pierioda” w Leningradzie i Moskwie 12. 07. – 9. 08. 1991 r. zorganizowane przez Uniwersytet Rolniczy w  Leningradzie;

Pobyt naukowy (28. 02. − 17. 08. 1994 r.) w Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien stypendium Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (opiekun naukowy: prof. Wolfgang Weigel).

Studia uzupełniające (23. 10. 1995 − 18. 07. 1996) na Universität Zürich (Institut für Empirische Wirtschaftsforschung) – stypendium Eidgenössische Stipendienkommission für Ausländische Studierende (kierownik naukowy: prof. Bruno S. Frey).

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

• teoria ekonomii (koncepcja racjonalności gospodarowania, model homo oeconomicus, model pajęczyny, krzywa Phillipsa, cykl koniunkturalny),

• historia myśli ekonomicznej (rozwój ekonomii akademickiej w Polsce i w Europie, ekonomia matematyczna i ekonometria, prawo gorszego pieniądza, prawo Say’a, odkrycia wielokrotne),

• ekonomia nierynkowa (szara strefa, ekonomia sztuki, dyskryminacja kobiet w gospodarce),

• transformacja systemowa (społeczne koszty przemian systemowych w Polsce, systemy ekonomiczne),

• ekonomika rolnictwa, 

• globalizacja.

 

WYKŁADANE PRZEDMIOTY

podstawy makroekonomii, makroekonomia dla zaawansowanych, mikroekonomia, historia myśli ekonomicznej, historia ekonomii w Polsce, ekonomia nierynkowa, ekonomia sektora publicznego, ekonomiczna analiza gospodarki publicznej

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

18 listopada 2004 r. - indywidualna nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w roku akademickim 2003/2004,

29 listopada 2010 r. - indywidualna nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2009 r.

21 czerwca 2012 r. – indywidualne wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2011 r.

10 października 2013 r. – indywidualne wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2012 r.

 

 

HOBBY

turystyka rowerowa, badminton, tenis ziemny, narty biegowe i zjazdowe 

Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone