Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Proponowana tematyka seminarium magisterskiego

  • Uczenie maszynowe (machine learning) i inne aspekty zastosowań sztucznej inteligencji w ekonomii i finansach.
  • Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych (z zakresu przedsiębiorstwa i gospodarki).
  • Modelowanie rynków finansowych (akcji, walut, instrumentów pochodnych i in.). Analiza techniczna. Inżynieria finansowa.
  • Metody analizy ryzyka rynkowego.
  • Zastosowanie teorii chaosu deterministycznego do analizy procesów finansowych i ekonomicznych.
  • Nieliniowa analiza ekonomicznych i finansowych szeregów czasowych.
  • Nieklasyczne (nieparametryczne) metody prognozowania.
  • Zastosowanie Internetu i technologii informatycznych w biznesie.
  • Tematy własne – proponowane przez studentów.

 

Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone