Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Praca naukowo-badawcza

 
Zainteresowania naukowe:

Identyfikacja nieliniowości w procesach ekonomicznych, ze szczególnym naciskiem na nieparametryczne metody analizy nieliniowych zależności w finansowych szeregach czasowych.

Rozprawa habilitacyjna (nauki ekonomiczne, dyscyplina - finanse): "Identyfikacja nieliniowości w finansowych szeregach czasowych przy zastosowaniu nieparametrycznych metod analizy danych" - 2017 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Praca doktorska pt. „Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych” - 2004 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

 

Granty:

  • Grant NCN nr DEC-2013/11/B/HS4/00578 - 2014-2017 r.: Nieparametryczna identyfikacja i prognozowanie nieliniowej dynamiki procesów finansowych” (kierownik grantu)
  • Grant WNEiZ - 2012 r.: „Nieparametryczna analiza nieliniowości w procesach ekonomicznych” (kierownik grantu)
  • Grant UMK - 2010 r.: Identyfikacja nieliniowych zależności w ekonomicznych szeregach czasowych” (kierownik grantu)
  • Grant UMK - 2006 r.: „Metody redukcji szumu losowego w chaotycznych szeregach czasowych i ich zastosowanie do analizy procesów ekonomicznych” (kierownik grantu)
  • Grant KBN - 2003-2006 r.: „Stochastyczne pierwiastki jednostkowe - modele, identyfikacja, estymacja, prognozowanie” (wykonawca grantu).

 

Nagrody i wyróżnienia: 

  • 2010 r. - zespołowe wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej.
  • 2008 r. - zespołowa nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w 2007 r.
  • 2005 r. - indywidualna nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku akademickim 2004/2005.
  • 2005 r. – laureat konkursu na najlepsze prace doktorskie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, opublikowane w roku akademickim 2003/2004 i 2004/2005, pod hasłem „Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu”, zorganizowanym przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  • 2004 r. - puchar Warsztatów Doktorskich z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, ufundowany przez prof. Władysława Welfe za najlepsze wystąpienie na Czwartych Warsztatach.  

 

Profil RePEc: http://ideas.repec.org/e/por124.html

Profil Google Scholar: http://scholar.google.pl/citations?user=CcqMgXcAAAAJ&hl=pl

Profil Research Gate: http://www.researchgate.net/profile/Witold_Orzeszko

Stopka strony

(c) 2009-2018 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone