Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Praca naukowo-badawcza


Zainteresowania naukowe:

Analiza nieliniowości w procesach finansowych i ekonomicznych. W szczególności – zastosowanie uczenia maszynowego oraz nieparametrycznych metod statystycznych do modelowania i prognozowania nieliniowych szeregów czasowych.

Rozprawa habilitacyjna (nauki ekonomiczne, dyscyplina - finanse): "Identyfikacja nieliniowości w finansowych szeregach czasowych przy zastosowaniu nieparametrycznych metod analizy danych" - 2017 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Praca doktorska pt. „Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych” - 2004 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

 

Granty:

 • Grant NCN nr 2016/21/B/HS4/00662 - 2017-2020 r.: „Wielowymiarowe modele zmienności wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych” (wykonawca grantu)
 • Grant NCN nr DEC-2013/11/B/HS4/00578 - 2014-2017 r.: Nieparametryczna identyfikacja i prognozowanie nieliniowej dynamiki procesów finansowych” (kierownik grantu)
 • Grant WNEiZ - 2012 r.: „Nieparametryczna analiza nieliniowości w procesach ekonomicznych” (kierownik grantu)
 • Grant UMK - 2010 r.: Identyfikacja nieliniowych zależności w ekonomicznych szeregach czasowych” (kierownik grantu)
 • Grant UMK - 2006 r.: „Metody redukcji szumu losowego w chaotycznych szeregach czasowych i ich zastosowanie do analizy procesów ekonomicznych” (kierownik grantu)
 • Grant KBN - 2003-2006 r.: „Stochastyczne pierwiastki jednostkowe - modele, identyfikacja, estymacja, prognozowanie” (wykonawca grantu).

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 • 2019 r. – wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszy artykuł opublikowany na łamach „Bank i Kredyt” w 2018 roku.
 • 2019 r. – zespołowe wyróżnienie Rektora UMK w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w 2018 r.
 • 2018 r. – indywidualna nagroda III stopnia Rektora UMK w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2017 r.
 • 2010 r. - zespołowe wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej.
 • 2008 r. - zespołowa nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w 2007 r.
 • 2005 r. - indywidualna nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku akademickim 2004/2005.
 • 2005 r. – laureat konkursu na najlepsze prace doktorskie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, opublikowane w roku akademickim 2003/2004 i 2004/2005, pod hasłem „Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu”, zorganizowanym przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • 2004 r. - puchar Warsztatów Doktorskich z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, ufundowany przez prof. Władysława Welfe za najlepsze wystąpienie na Czwartych Warsztatach.  

 

Profil RePEc: http://ideas.repec.org/e/por124.html

Profil Google Scholar: http://scholar.google.pl/citations?user=CcqMgXcAAAAJ&hl=pl

Profil Research Gate: http://www.researchgate.net/profile/Witold_Orzeszko

Orcid ID: 0000-0001-7473-7775

Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone