Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Praca naukowo-dydaktyczna

[Projekty badawcze]  [Nagrody i wyróżnienia]  [Prowadzone zajęcia dydaktyczne]

 


 

Udział w projektach badawczych:

 • Grant NCN DEC-2013/11/B/HS4/00691 pt.: Innowacja między ludźmi. Analiza procesu powstawania i implementacji innowacji w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej funkcjonujących w Polsce, kierownik grantu: dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK, 2014-2016, UMK, Toruń
 • Grant KBN 4340/B/H03/2008/34 pt.: Przydatność i zastosowanie modeli RCA GARCH z funkcją znaku w analizie ekonomicznej, kierownik grantu: dr J. Górka, 2008–2011, UMK, Toruń
 • Grant KBN 2 H02B 015 25 pt. Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe – modele, identyfikacja, estymacja, prognozowanie, kierownik grantu: prof dr hab. M. Osińska, 2003–2006, UMK, Toruń
 • Grant Phare ACE P98-2876 pt. East European Transition and EU Enlargement: A Quantitative Approach
 • Grant KBN 1-H02B-010-16 pt. Analiza konwergencji dla krajów w okresie transformacji z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego LAM 3, kierownik grantu: dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG, 1999-2001, WZ UG, Sopot

 


 

Nagrody i wyróżnienia:

 • nagroda indywidualna Rektora UMK stopnia III za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2014 roku
 • zespołowe wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej w 2009 roku
 • nagroda zespołowa Rektora UMK stopnia II za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2007 roku
 • nagroda zespołowa Rektora UMK stopnia II za osiągnięcia uzyskane w działalności organizatorskiej w roku akademickim 1995/1996
 • wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 1995/1996

 


 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne (aktualne lub byłe):

 • analiza matematyczna (wykład, ćwiczenia)
 • algebra (ćwiczenia)
 • ekonometria finansowa (ćwiczenia)
 • ekonomia matematyczna (wykład, ćwiczenia)
 • podstawy ekonometrii (wykład, ćwiczenia)
 • prognozowanie gospodarcze (wykład, ćwiczenia)
 • prognozowanie i symulacje (wykład, ćwiczenia)
 • matematyka (wykład, ćwiczenia)
 • matematyka w ekonomii I (wykład, ćwiczenia)
 • matematyka w ekonomii II (wykład, ćwiczenia)
 • modele optymalnego sterowania gospodarczego (wykład, ćwiczenia)
 • financial investments and risk management (wykład, ćwiczenia)
 • seminarium dyplomowe i magisterskie
 • statystyka (ćwiczenia)
 • zastosowania symulacji w inżynierii finansowej (konwersatorium)

 


Stopka strony

(c) 2009-2024 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone