Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Seminarium dyplomowe - st. stacjonarne

 

Zakres tematów:

  • Giełdy papierów wartościowych.
  • Instrumenty finansowe - akcje, obligacje, instrumenty pochodne, itd.
  • Ryzyko na rynkach finansowych i towarowych (pomiar, zarządzanie, ...).
  • Analiza portfelowa, modele rynku kapitałowego (portfel papierów wartościowych; model Markowitza; model Sharpe'a; model równowagi - CAPM; teoria arbitrażu cenowego - APT).
  • Ocena przedsiębiorstwa (sytuacja finansowa, zagrożenie upadłością, zdolność kredytowa ...).
  • Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie.
  • Internet w działalności gospodarczej (e-handel, e-banking, ...).
  • Propozycje tematów własnych mieszczące się w tematach kierunkowych.

 


Stopka strony

(c) 2009-2018 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone