Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Seminarium magisterskie - st. stacjonarne

 

Zakres tematów:

  • Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych (procesów stóp zwrotu, indeksów giełdowych, kursów walutowych, stóp procentowych).
  • Ryzyko na rynkach finansowych i towarowych (pomiar, zarządzanie, ...).
  • Ocena efektywności instytucji finansowych (funduszy inwestycyjnych, banków, ...).
  • Analiza portfelowa, modele rynku kapitałowego (portfel papierów wartościowych; model Markowitza; model Sharpe'a; model równowagi - CAPM; teoria arbitrażu cenowego - APT).
  • Ocena przedsiębiorstwa (sytuacja finansowa, zagrożenie upadłością, zdolność kredytowa ...).
  • Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie.
  • Analiza procesów makroekonomicznych (inflacji, bezrobocia, wzrostu gospodarczego).
  • Propozycje tematów własnych mieszczące się w tematach kierunkowych.

 


Stopka strony

(c) 2009-2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone