Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Seminarium magisterskie - st. stacjonarne

 

Zakres tematów:

  • Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych (procesów stóp zwrotu, indeksów giełdowych, kursów walutowych, stóp procentowych).
  • Ryzyko na rynkach finansowych i towarowych (pomiar, zarządzanie, ...).
  • Ryzyko systemu finansowego (ryzyko systemowe, stabilność, zarażanie, metody oceny, weryfikacja,...).
  • Ocena efektywności instytucji finansowych (funduszy inwestycyjnych, banków, ...).
  • Analiza procesów makroekonomicznych (inflacji, bezrobocia, wzrostu gospodarczego).
  • Propozycje tematów własnych mieszczące się w tematach kierunkowych.

 


Stopka strony

(c) 2009-2019 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone