Menu strony

Logowanie

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Dr Piotr Kozak
dr Piotr Kozak
Katedra Rachunkowości Zarządczej/
Department of Management Accounting
Pokój/Room: 238
 566 114 764 
     
Dyżury / Office hours
Tylko za pośrednictwem MS Teams
Only with the use of MS Teams
Środa/Wednesday, godz. 8.00-9.00
oraz/and
6.03. 8.45-9.45
10.04. 8.45-9.45
17.04. 7.45-8.45
22.05. 7.45-8.45
12.06. 9.30-10.30

Stopka strony

(c) 2009-2019 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wszelkie prawa zastrzeżone